Privacyverklaring

Hermance (Nederland) B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen.

Als u bij Hermance een bestelling plaatst, hebben we uw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden. In uw Hermance account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een bestelling plaatst, of uw Hermance account raadpleegt, worden uw gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. U kunt dit controleren via het slotje in uw webbrowser en via de 's' achter http in het webadres.

Account bij Hermance
Op onze website kunt u een account aanmaken, dat beveiligd is met een wachtwoord en dat gekoppeld is aan uw e-mailadres. U voert uw gegevens zelf in zoals uw naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. U kunt deze, door in te loggen in uw account, ook te allen tijde zelf wijzigen.

Bij het aanmaken van een account bij Hermance wordt u gevraagd een wachtwoord in te vullen. Wanneer het wachtwoord bij derden bekend raakt is Hermance is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot het account. Tevens kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief en gepersonaliseerde berichten met informatie, acties en evenementen via e-mail wenst te ontvangen. Ook op de website wordt de inhoud getoond die past bij uw interesses. In uw account wordt uw favoriete winkel en andere voorkeuren zoveel mogelijk ingevuld. Via de account omgeving op de Website kunt u zelf uw voorkeuren en interesses instellen en beheren en kunt u zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Het Hermance account heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de voorkeuren, interesses en aankopen van members. Informatie over voorkeuren en interesses is tevens gebaseerd op gebruik van de website en andere diensten en (online) aankopen en wordt automatisch aan het account gekoppeld.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van Hermance. Hiermee verleent u Hermance tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Hermance gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over nieuwe artikelen, activiteiten in de winkels, acties etc. Ook kan het voorkomen dat Hermance u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om hier van af te zien. Ook wordt u steeds de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail info@hermance.eu of via een link in de nieuwsbrief.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Klanten: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Leveranciers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Marketing: tot 14 maanden na contactmoment

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoordbeleid
 • Protocol datalekken
 • Firewall 
 • Anti-virus
 • Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)
 • Dataminimalisatie

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Hermance (Nederland) B.V. over u heeft vastgelegd of gebruik wilt maken van een van de andere bovengenoemde rechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@hermance.eu. Hermance (Nederland) B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites en social media
Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid social media foto’s
Hermance kan u vragen of we uw Instagramfoto voor marketingdoeleinden mogen gebruiken. We nemen contact met u op als u een foto post en daarin Hermance vermeldt, door ons account (@hermance.eu) te taggen of het gebruik van een van onze hashtags. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet. U kunt uw foto vervolgens terugvinden op onze website, op ons Instagram account of in onze social media advertenties op Facebook en Instagram.

Cookies en webstatistieken
Net als andere webwinkels maakt ook Hermance gebruik van zgn. 'cookies'. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Hermance website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dankzij cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Hermance gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, hierdoor verloopt een volgend bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller.

M.b.v. cookies registreren wij ook hoe vaak de Hermance website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van onze bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

Welke Cookies worden door Hermance gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

U kunt uw eigen browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kan bezoeken, is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Wij maken gebruik van de volgende programma’s voor het analyseren van het gebruik van onze website, zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen en verbeteren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit houdt onder meer het volgende in:

 •         we hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd
 •         we hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet

Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Hotjar
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij, door tussenkomst van onze development partner, gebruik van de webanalyse-tool Hotjar, aangeboden door Hotjar Ltd. De cookies van Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren.Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij u, als persoon, niet identificeren.

Daarnaast hebben wij met de development partner een verwerkersovereenkomst gesloten welke op hun beurt een verwerkersovereenkomst met Hotjar Ltd hebben gesloten. Hotjar Ltd is het daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Hotjar Ltd diensten in te zetten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Hermance (Nederland) B.V.
Nederland

 De klantenservice van Hermance is via e-mail bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur:

E-mail: info@hermance.eu